Affald til forbrænding

Affald der ikke kan genanvendes på anden måde, må kun forbrændes på godkendte anlæg.
Billede af skilt med teksten affald

Forbrændingsegnet affald er affald, der ikke er egnet til genanvendelse. Affaldet skal deles op i dagrenovationslignende affald og øvrigt forbrændingsegnet affald.

Alt affald til forbrænding fra Hedensted Kommune, anvises til forbrænding via Energnist, Uldjydevej 2, 7400 Herning.

Affaldet skal køres til omlastning på Genknus, Remmerslundvej 37, 8723 Løsning, før det transporteres til forbrændingsanlægget.

Dagrenovationslignende affald

Dette affald er f.eks. madrester, uhygiejniske emballager fra fødevarer (f.eks. mælkekartoner). Dagrenovationslignende affald skal indsamles via Hedensted Kommunes dagrenovationsordning, hvis du ikke har lavet aftale med en privat affaldstransportør.

Øvrigt forbrændingsegnet erhvervsaffald

Dette affald er f.eks. beskidt pap, papir, plast eller tom emballage, der har indeholdt olier eller kemikalier.

Genknus, Remmerslundvej 37, 8723 Løsning

Anlæggets åbningstider;
Mandag – torsdag kl. 6.30 – 16.00
Fredag kl. 6.30 - 15.00

Ved ankomst til anlægget skal affaldet indvejes i den rette kategori.

Priser 2021

Priser for affaldshåndtering.