Affald til forbrænding

Affald der ikke kan genanvendes på anden måde, må kun forbrændes på godkendte anlæg.

Forbrændingsegnet affald er affald, der ikke er egnet til genanvendelse. Affaldet skal deles op i dagrenovationslignende affald og øvrigt forbrændingsegnet affald.

Alt affald til forbrænding fra Hedensted Kommune, anvises til forbrænding via Energnist, Uldjydevej 2, 7400 Herning.

Affaldet skal køres til omlastning på Genknus, Remmerslundvej 37, 8723 Løsning, før det transporteres til forbrændingsanlægget.

Dagrenovationslignende affald

Dette affald er f.eks. madrester, uhygiejniske emballager fra fødevarer (f.eks. mælkekartoner). Dagrenovationslignende affald skal indsamles via Hedensted Kommunes dagrenovationsordning, hvis du ikke har lavet aftale med en privat affaldstransportør.

Øvrigt forbrændingsegnet erhvervsaffald

Dette affald er f.eks. beskidt pap, papir, plast eller tom emballage, der har indeholdt olier eller kemikalier.

Genknus, Remmerslundvej 37

Anlæggets åbningstider;
Mandag – torsdag kl. 6.30 – 16
Fredag kl. 6.30-15

Ved ankomst til anlægget skal affaldet indvejes i den rette kategori.

Priser 2018

Forbrændingspris   598 kr./ton
Tillæg for neddeling   120 kr./ton
Gebyr for fejlsortering    520 kr/ton

Alle priser er ex. moms.