Afbrænding af affald for erhverv

Generelt er afbrænding af affald forbudt! Læs mere om enkelte undtagelser.
Tønde der bliver brændt af

Afbrænding af affald er som udgangspunkt forbudt. Affaldsforbrænding må kun foretages på godkendte forbrændingsanlæg.

Det betyder for eksempel, at du ikke må bruge paller, spånplade-rester, gamle plankeværk, møbler, eller andre former for affaldstræ, til brændsel i private fyringsanlæg eller brændeovne.

Følgende er dog tilladt

Skovbrug

Afbrænding af træstød og hugstaffald er tilladt i sammenhængende bevoksninger
af skovtræsarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde

Gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v.

Det er tilladt at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald.

Ved afbrænding

Vær opmærksom på at der er visse afstandskrav du skal overholde. Afbrænding
må heller ikke være til gene for omgivelserne.
De nærmere regler fremgår af Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding i det fri.