Information om Coronavirus

Her kan du følge med i hvad Corona-epidemien betyder for kommunens drift.
Corona virus

Der er fra nationalt hold igangsæt en lang række initiativer for at forhindre spredningen af corona-virus i den danske befolkning. Nu er samfundet dog ved at blive åbnet igen.

Genåbningen betyder bl.a., at skolerne åbner for de ældste elever fra den 18. maj. Du vil via Aula få nærmere besked om, hvordan opstarten foregår på dit barns skole.

Efterhånden som vi får flere detaljer om, hvordan genåbningen påvirker driften på de enkelte områder, opdaterer vi informationerne på denne side.

Overordnet kan man sige, at det er kommunens ambition så vidt muligt at holde driften kørende. Det sker ved at mange kommunale medarbejdere blot arbejder et andet sted fra end normalt, nemlig derhjemme.

Vi bestræber os generelt på at fortsætte sagsbehandlingen uændret på alle områder medmindre statslige tiltag tilsiger andet. Eneste ændring vil være at kontakt som udgangspunkt alene foregår pr. telefon og digitalt. Fysiske møder søges undgået.

Nedenunder kan du se, hvorledes corona-epidemien påvirker kommunens drift.

Vi henviser i øvrigt til generel information om corona-indsatsen i Danmark:

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde materiale til særlige risikogrupper: