Borgerbanken

Du kan oprette dig som medlem af Borgerbanken og bidrage med dine idéer og synspunkter.
Stregtegning af Hedensted Kommune "byskilt"

Kommunen er et fællesskab, som vi alle er en del af, og som vi alle skal bidrage til og tage ansvar for. Kun ved forenede kræfter kan vi skabe rammerne om det gode liv.

For at gøre det nemt og overskueligt og sikre alle størst mulig indflydelse laver vi en Borgerbank med en fælleskonto, som du kan sætte dine idéer ind på.

Det kan fx handle om emner som sundhed, fremtidens seniorliv, pårørendepolitik, lokal klimatilpasning, trafikale løsninger, eller hvordan vi skaber større vækst.

Borgerbanken er tænkt som en "bank", hvor du som engageret borger kan oprette dig og ”spille med”, når der arbejdes med emner inden for dit interesseområde.

Ønsket er, at vi i fælleskab udvikler og gennemfører politik på en ny måde. Borgerbanken er en form for borgerpanel, hvor politikere og borgere kan inspirere hinanden. Det er de konkrete opgaver og udfordringer, der sætter det hold, som skal samskabe løsningerne.

Du kan deltage på forskellige måder:

  • Du kan komme med input og synspunkter til forskellige emner på Borgerbankens Dialogforum, som er en digital platform, hvor du vil blive inviteret med i, når du tilmelder dig Borgerbanken.
  • Du kan også blive inviteret til at deltage i interviews i forhold til specifikke emner f.eks. Børn- og Ungepolitik.
  • Du kan blive inviteret til borgermøder, hvor specifikke temaer og emner vil blive drøftet og fokus er på videndeling og inspiration.

Vi håber, at du har lyst til at oprette dig i Borgerbanken og dermed bidrage til fællesskabet med dine ideer og kompetencer.

Sammen vil vi skabe bæredygtig velfærd og vækst, der gør Hedensted Kommune til det bedste sted at bo og drive virksomhed.

Opret dig i Borgerbanken