Borgerbanken

Udvalget for Tværgående Politik vil invitere borgere med til at træffe de politiske beslutninger.
Stregtegning af Hedensted Kommune "byskilt"

For at gøre det nemt og overskueligt og sikre alle størst mulig indflydelse laver vi en Borgerbank med en fælleskonto, som du kan sætte dine idéer ind på.

Det kan f.eks. handle om emner som sundhed, fremtidens seniorliv, pårørende politik, lokal klimatilpasning, trafikale løsninger, eller hvordan vi skaber større vækst.

Ønsket er, at vi i fælleskab udvikler og gennemfører politik på en ny måde. Borgerbanken bliver et borgerpanel, hvor politikere og borgere kan inspirere hinanden. Det er de konkrete opgaver og udfordringer, der sætter det hold, som skal samskabe løsningerne.

Borgerbanken er tænkt som en "bank", hvor du som engageret borger kan oprette dig og ”spille med”, når der arbejdes med emner inden for dit interesseområde.

Vælger du at oprette dig i Borgerbanken, er der forskellige måder, du som borger kan deltage:

  • Du kan komme med input og synspunkter til forskellige emner på Borgerbankens Dialogforum, som er en digital platform, hvor du vil blive inviteret med i, når du tilmelder dig Borgerbanken.
  • Du kan også blive inviteret til at deltage i interviews i forhold til specifikke emner f.eks. Børn- og Ungepolitik.
  • Du vil blive inviteret til borgermøder, hvor specifikke temaer og emner vil blive drøftet og fokus er på videndeling og inspiration.
  • Du vil 3 gange årligt modtage et nyhedsbrev, hvor du vil blive orienteret om det seneste arbejde i Udvalget for Tværgående politik samt hvad der ellers ”rører sig” i Borgerbanken.
  • Du kan også deltager som borgermedlem i Udvalget for Tværgående Politik i forhold til et specifikt emne. Gør du det, og passer din profil lige til én af pladserne i Udvalget, vil du blive inviteret med til de møder, der holdes om det pågældende emne. Her kan du få større indsigt og deltage i dybere drøftelser. Det vil typisk være 5-6 møder fordelt over et halvt år. Senest har 10 borgere deltaget i skabelsen af den nye sundhedspolitik, som endte med at blive en vision for Det gode liv.

Tanken er, at vi hele tiden vil udvikle mulighederne for at deltage, så du vil opleve, at vi løbende udvikler mulighederne for deltagelse.

Vi håber, at du har lyst til at oprette dig i Borgerbanken og dermed bidrage til fællesskabet med dine ideer og kompetencer.

Sammen vil vi skabe bæredygtig velfærd og vækst, der gør Hedensted Kommune til det bedste sted at bo og drive virksomhed.

Klik her for at oprette dig i Borgerbanken