Vinter, sne og glatte veje

Grundejere og kommunen har i fællesskab et ansvar for at snerydde og glatførebekæmpe. Her kan du læse mere om dine forpligtigelser og kommunens vinterbekæmpelse.
Sne på vejen

Hvad gør kommunen

Hedensted Kommune rydder sne, glatførebekæmper og renholder egne kommunale veje, stier og gangarealer.

Indsatsen er prioriteret ud fra hensynet til trafikken og i 3 klasser. Klasse 2 veje prioriteres højest og klasse 4 lavest.

Ønsker du at vide, hvilken prioritet vejen har, kan du søge din adresse ud her på kortet. Vælg Temaer - Veje - Snerydning i venstre side.

Du kan læse om kommunens indsats i Vinter- og Renholdelsesregulativet.

Få en SMS når kommunen snerydder din vej

Vinter- og Renholdelsesregulativet beskriver indsatsen i forhold til glatførebekæmpelse og snerydning. Regulativet giver bl.a. mulighed for at indstille snerydningen på nogle vintervejklasser.

Det er den døgnbemandede vintervagt, som styrer kommunens indsats på vej- og stinettet. Det vil være vintervagten, der sender sms´er ud til de borgere, der ønsker denne service. 

Du kan gratis tilmelde dig ordningen ved at sende en SMS til 1910 med teksten "hedvej vinter". Ønsker du at afmelde ordningen sker dette ved at sende en sms til 1910 med teksten "hedvej vinter afmeld"

Udover dette rapporterer vintervagten også ind til Vejdirektoratets vintertrafik.dk som kort viser, hvad de enkelte kommuner og staten har igangsat.

Hvilke forpligtigelser har jeg

På skitsen her kan du se hvilke forpligtigelser, du har i forbindelse med snerydning og glatførebekæmpelse.

Som grundejer er du forpligtet til at rydde sne, glatførebekæmpe og renholde omkring din grund, når vinteren sætter ind. Snarest muligt efter snefald skal du rydde færdselsarealer (stier, fortove, kørebane m.v.), hvortil du har adgang til din ejendom.

Snerydning, renholdelse og glatførebekæmpelse omfatter hele færdselsarealet og i tidsrummet kl. 7.00-22.00.

Du kan læse om dine forpligtigelser i kommunens Vinter- og Renholdelsesregulativ.

Kontakt

Infrastruktur & Transport

Tlf.: 79755000

Send e-mail