Anlægsprojekter

Her kan du finde oplysninger om aktuelle vejprojekter, der er ved at blive udført.
Lastbil med asfalt på vejen

Barrit - Dynnesvej, Vangevej og Bakkesvinget

Vi er i øjeblikket er i gang med at udskifte de gamle vejbrønde på Dynnesvej, Vangevej og Bakkesvinget. 

På grund af sommerferien, er det først muligt at afslutte anlægsarbejdet ultimo august.