Anlægsprojekter

Her kan du finde oplysninger om aktuelle vejprojekter, der er ved at blive gennemført.

Vi vil løbende opdatere oplysninger om vejprojekter, der er i gang.

Vejlevej i Hedensted - renovering af fortov 

De gamle træer på Vejlevej fældes, fordi deres rødder er blevet så store, at de hæver fortovsfliserne. Det giver et meget ujævnt fortov.

I slutningen af november 2018 fældes træerne derfor, og belægningen tages op, og trærødderne fræses væk.

I december fældes de sidste træer og belægningen repareres de steder, der er behov for det.
Hvis vejret tillader det, laves der plantebede med nye vejtræer i januar. Vi forventer at denne del af arbejdet tager omkring 2 måneder. 

Gaderenovering af Horsensvej i Hedensted.

I perioden august 2018 til efteråret 2019  gennemføres en omfattende renovering og forskønnelse af Horsensvej fra Løsningvej og ud til Hovedvejen.

I projektet indarbejdes der forskellige elementer langs det fremtidige kørebaneareal. I begge sider langs vejen etableres regnvandsbede til nedsivning og bede med træer, lave buske og græs. Alle bede afgrænses med kantsten i granit, og der sættes nye gadelamper. En grøn smuk port til Hedensted.

Mellem de langsgående bede og de private parceller bliver der i begge sider af vejen et kombineret fortov og cykelsti, adskilt med forskellig belægning.

Vejstrækningen fartdæmpes i form af vejbump og hævede krydsflader i asfalt.

I den øverste nordlige del af Horsensvej skabes bedre udsyn fra Hovedvejen ind mod byen. Samtidig skabes et bakkelignende landskab som velkomst til byen.

Projektet gennemføres i samarbejde med Hedensted Spildevand, Hedensted Fjernvarme, Løsning og Hedensted vandværk m.fl., der alle skal have lavet ændringer i deres forsyningsnet. Der sker også ændringer på forsyningsnettet i Nygade, del af Hedebogade og et stykke af Løsningvej.

Her kan du se en skitse over vejplanen Horsensvej nord, og perspektiv fra Horsensvej over hvordan, vi forventer Horsensvej kommer til at se ud, når renoveringen er færdig.

Se yderligere information og hold dig løbende opdateret, om hvad der sker i projektet på Hedensted Spildevand.

Ny asfalt på Strandhusevej og ensrettede cykelstier i Juelsminde

I starten af oktober går renoveringen af Strandhusevej og omlægningen af cykelstier i området i gang. 

På Strandhusevej og de øvrige cykelstier i Juelsminde har cyklister og fodgængere hidtil haft frit valg med hensyn til at vælge i hvilken side af vejen, de ville færdes. Det har Hedensted Kommune besluttet at ændre på af hensyn til sikkerheden for alle parter.
I starten af oktober går arbejdet i gang med at gøre cykelstierne ensrettede i begge sider af vejen på Ringvejen, Rousthøj Allé og Tofteskovvej.
På disse strækninger vil opgaven kunne løses ved at udskifte eksisterende skilte eller opsætte nye og ved at gøre det muligt at krydse vejene fra stierne.
Se pressemeddelelsen og kortbilag over ny stistruktur i Juelsminde

 

Ønsker du flere oplysninger kan Natur, Vand & Vej kontaktes på trafik@hedensted.dk