Anlægsprojekter

Her kan du finde oplysninger om aktuelle vejprojekter, der er ved at blive udført.

Vi vil løbende opdatere oplysninger om vejprojekter, der er i gang.

Vejlevej i Hedensted - renovering af fortov 

De gamle træer på Vejlevej fældes, fordi deres rødder er blevet så store, at de hæver fortovsfliserne. Det giver et meget ujævnt fortov.

I slutningen af november 2018 fældes træerne derfor, og belægningen tages op, og trærødderne fræses væk.

I december fældes de sidste træer og belægningen repareres de steder, der er behov for det.
Hvis vejret tillader det, laves der plantebede med nye vejtræer i januar. Vi forventer at denne del af arbejdet tager omkring 2 måneder.  

Ønsker du flere oplysninger kan Natur, Vand & Vej kontaktes på trafik@hedensted.dk