Ansøgningsskema til kommerciel servicevejvisning - Datapolitik

Læs om Hedensted Kommunes behandling af dine data ved udfyldning af ansøgningsskema til kommerciel servicevejvisning.

Hedensted Kommune er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

Du kan kontakte os her:

Hedensted Kommune
Natur, Vand & Vej
Stadionsparken 1
7160 Tørring
Telefon: 79 75 56 30
E-mail: vejdrift@hedensted.dk

Har du spørgsmål til dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen, kan du kontakte kommunens Databeskyttelsesrådgiver på e-mailen dbr@hedensted.dk eller via Digital Post

Lovgrundlag for behandlingen

Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området.

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning. BEK nr. 1633 af den 20. december 2017, kap. 12.

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er dit ønske om opsætning af vejvisningsskilte.

Kategorier af personoplysninger

Hedensted Kommune behandler disse typer af oplysninger om dig:

Kontaktoplysninger, som indtastes i ansøgningsskema for opsætning af kommerciel servicevejvisning.

Behandlingens varighed

Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Registrering og videregivelse

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og videregiver ikke oplysningerne til andre offentlige myndigheder.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i forhold til behandling af dine personoplysninger:

  • Ret til at se dine oplysninger (indsigtsret)
  • Ret til berigtigelse (rettelse af urigtige oplysninger)
  • Ret til sletning (kun i særtilfælde)
  • Ret til begrænsning af behandling
  • Ret til indsigelse
  • Ret til dataportabilitet (få dine data udleveret)

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Ønsker du at klage?

Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personoplysninger.

På Datatilsynets hjemmeside kan du finde yderligere information herunder læse mere om Databeskyttelsesrådgiverens rolle.