Skiltning

Her kan du læse om reglerne for skiltning på vejareal og til din bolig eller virksomhed.

Generelle regler for skiltning

På og langs vejene må der kun opsættes færdselstavler og vejvisningsskilte, der er nødvendige af hensyn til trafiksikkerhed og trafikafvikling. Har du et ønske om færdselsregulerende skiltning, skal du sende forslaget til kommunens trafiksikkerhedsplan via udpege stedet.

Du kan ikke få tilladelse til private reklameskilte på og langs vejene.

Reklameskiltning i byen og på landet

Et skilt betragtes som et byggeri og kræver byggetilladelse. Der gælder særlige regler for skiltning i det åbne land.

Nummerhenvisningsskilte

Offentlig vej:
Hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt med et nummerhenvisningsskilt og vejen der henvises til, er en offentlig vej, afholder kommunen udgiften til skiltet samt opsætningen.

Privat fællesvej:
Hvis vejen der henvises til er en privat fællesvej, er det husejerne på denne vej, der skal betale udgiften til skiltet og opsætningen. Ejerne kan købe kommunens Materielgård til bestilling og opsætning af skiltet.

Ved nyanlæg hvor Hedensted Kommune er bygherre og hvor vejen efterfølgende overgår til privat fællesvej, afholder Kommunen udgifterne til skiltet første gang og efter overdragelse er det husejerne, der afholder udgiften.

I særlige tilfælde hvor offentlighedens adgang til en ejendom har ændret sig eller er særlig besværliggjort kan der søges om nummertavler med henvisning til rette adgangsvej hos Hedensted Kommunes myndighedsafdeling på vejdrift@hedensted.dk

Materielgården kan kontaktes på telefonnr. 79 75 56 08

Skilt nummer 20-36

Almindelig servicevejvisning

Almindelig servicevejvisning er blå/hvide tavler i vejareal, der henviser til seværdigheder, overnatningssteder, togstationer m.v. Skiltningen skal være trafikalt begrundet og tilgodese trafikanternes behov. Servicemål der hovedsageligt benyttes af lokale og stedkendte trafikanter som f.eks. skoler, vuggestuer, dagligvarebutikker, aftensskoler, spejderhytter m.v. betragtes normalt ikke som trafikalt begrundet.

Ønsker du at ansøge om en blå/hvid servicevejvisningstavle, skal du bruge ansøgningsskemaet i boksen "Selvbetjening".

Almindelig servicevejvisning

Særlig servicevejvisning

Særlig servicevejvisning er sort/hvide tavler i vejareal, der henviser til virksomheder af turist-, natur- eller fritidsmæssig karakter i landzone og dagligvarebutikker i byer under 1000 indbyggere. Skiltningen er brugerbetalt og kan bl.a. ikke opsættes i byzone inden for byzonetavler (E55), i komplicerede kryds, som har svingspor og tabelvejvisere, eller hvis det på anden måde er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at sætte op i det pågældende kryds.

Ønsker du at søge om en sort/ hvid servicevejvisningstavle, skal du bruge ansøgningsskemaet i boksen "Selvbetjening".

Særlig servicevejvisning

Erhvervstavle

I nogle erhvervsområder er der opsat en erhvervstavle for områdets virksomheder. Tavlerne betales af virksomheden og kan bestilles ved at sende en mail til vejdrift@hedensted.dk med information om virksomheden, kontaktoplysninger samt skiltets tekst og placering. Bemærk at der i nogle områder forekommer samlinger af blå/hvide servicetavler med funktion som erhvervstavle.

Erhvervstavle

Kontakt

Infrastruktur & Transport

Tlf.: 79755000

Send e-mail