Omsorgs- og specialtandplejen

Informationer om tandpleje for ældre og svage borgere
Omsorgstandplejen

Omsorgstandpleje er for alle over 18 år, der ikke kan tage vare på egen tandsundhed, fx. plejehjemsbeboere.

Tilbuddet forudsætter visitation:

Prisen for Omsorgstandpleje i 2020 er: 540 kr

Egenbetaling afregnes 4 til 6 gange årligt indtil maxbeløbet er nået.

Specialtandpleje er for alle over 18 år, der ikke kan bruge de almindelige tilbud om tandpleje og har betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Tilbuddet forudsætter visitation:

Prisen for Specialtandplejen i 2020 er: 2.010 kr.

Egenbetaling afregnes 4 til 6 gange årligt indtil maxbeløbet er nået.

Læs om lovgrundlaget