Omsorgs- og specialtandplejen

Informationer om tandpleje for ældre og svage borgere
Omsorgstandplejen

Omsorgstandpleje er for alle over 18 år, der ikke kan tage vare på egen tandsundhed, fx. plejehjemsbeboere.

Tilbuddet forudsætter visitation:

Prisen for Omsorgstandpleje i 2018 er: 518 kr

Specialtandpleje er for alle over 18 år, der ikke kan bruge de almindelige tilbud om tandpleje og har betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Tilbuddet forudsætter visitation:

Prisen for Specialtandplejen i 2018 er 1.935 kr.

Læs om lovgrundlaget