Omsorgs- og specialtandplejen

Informationer om tandpleje for ældre og svage borgere
Omsorgstandplejen

Omsorgstandpleje er for alle over 18 år, der ikke kan tage vare på egen tandsundhed, fx. plejehjemsbeboere.

Tilbuddet forudsætter visitation:

Prisen er 510 kr. årligt  (2017) for at deltage i omsorgstandplejen.

Specialtandpleje er for alle over 18 år, der ikke kan bruge de almindelige tilbud om tandpleje og har betydelig og varig nedsat funktionsevne.

Tilbuddet forudsætter visitation:

Prisen er 1.895 kr. årligt (2017) for at deltage i specialtandplejen.