Lær at tackle kroniske smerter

Har du haft kroniske smerter i mere end 3 måneder? Har du brug for nye redskaber til at undgå, at smerterne styrer dit liv? Har du brug for inspiration til at leve en mere aktiv hverdag?
Siv i vandkanten

Mennesker, der har kroniske smerter, har ofte de samme bekymringer og problemer i hverdagen, selvom årsagerne til smerterne kan være meget forskellige. Nogle har lændesmerter, nakkesmerter eller smerter der går fra skulderen og ud i armen. Andre lider af mere komplekse regionale smerteforstyrrelser og nogle har smerter efter traumatiske ulykker, eller ved slet ikke, hvor smerterne kommer fra.

Som kronisk smertepatient skal du ikke bare håndtere smerterne, men også de konsekvenser, sygdommen har for dit liv – arbejdsmæssigt, socialt og praktisk.

Med dette kursus får du inspiration til et godt liv, selvom du har kroniske smerter. På kurset er der fokus på at tackle de problemer og udfordringer, der følger af kroniske smerter, så det er dig – og ikke smerterne – der styrer dit liv.

Du kan deltage

Kurset henvender sig til voksne, der har haft kroniske smerter i mere end 3 måneder og hvor intensiteten af smerterne er betydeligt forstyrrende for dit hverdagsliv.
Du er velkommen til at invitere pårørende med på kurset. Der er 12-14 deltagere pr. kursus.

Indhold

På kurset arbejder vi med følgende emner:

  • Pacing – at skabe balance mellem aktivitet og hvile
  • Muskelafspænding
  • Let fysisk aktivitet
  • Kommunikation
  • Vanskelige følelser
  • Medicinforbrug
  • Håndtering af træthed
  • Tankens kraft
  • Problemløsning
  • Valg af behandlingsmetoden

Sådan foregår det

Formen på kurset vil veksle imellem oplæg fra instruktørerne, erfaringsudveksling, øvelser og individuelt arbejde. Det handler ikke om, at du skal præstere noget bestemt. Og du vil ikke blive udsat for prøver eller eksamen af nogen art.
Tværtimod vil du og de andre deltagere blive bedt om at evaluere kurset: Hvad fik du ud af det? Har kurset levet op til dine forventninger og har det givet dig ny inspiration?

Ingen talepligt, men tavshedspligt!

På kurset vil vi komme ind på emner, som er aktuelle for dit liv og din situation. Men du vil ikke blive presset til at fortælle mere om dig selv, end du ønsker. Du kan nøjes med at lytte, hvis du har det bedst med det. Til gengæld skal det, der bliver sagt på kurset, behandles fortroligt. Det betyder, at du ikke må fortælle videre, hvad du får at vide om medkursisternes private forhold. 

Alle er lige – også instruktøren

Det er et afgørende princip, at alle på kurset kender til det at have kroniske smerter. Det indebærer, at instruktørerne selv har oplevet kroniske smerter og ved, ’hvor skoen trykker’ og hvordan det føles, når smerter sætter begrænsninger i hverdagen. Ud over at kende problemerne indefra har instruktørerne gennemført en systematisk uddannelse, der gør dem i stand til at lede kurser for mennesker med kroniske smerter.

Sted

Sted: Sundhedshuset, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning 

Mere information og tilmelding

Tilmelding til sundhedskonsulent Karin Iversen, tlf.: 79 75 57 06 mobil 29 63 32 34 eller mail: Karin.Iversen@Hedensted.dk

Kontakt

Karin Iversen

Sundhed, Rehab og Pleje / Social Omsorg

Tlf.: +4579755706

Send e-mail til Karin Iversen