Job & Sundhed

Et sundhedstilbud til dig der er i kontakt med Jobcentret
Logo for Job & Sundhed

Fokus på forløbet

  • Implementering af mere bevægelse i hverdagen – både uden- og indenfor
  • Bedre bevidstgørelse af egne ressourcer og kompetencer
  • Arbejdsmarkedsfokus

Kriterier for deltagelse

  • Motiveret for forløbet
  • Er i stand til at deltage aktivt alle 3 dage
  • Forandringsparat, tør tænke anderledes og bringe sig selv i spil på en anderledes og konstruktiv måde
  • Taler og forstår flydende dansk – forløbet stiller store krav til selvrefleksion

Hvor og hvornår: 

Forløbet foregår 3 gange om ugen
Mandag, onsdag og torsdag kl. 9-11
Sundhedshuet, Ny Skolegade 4, 8723 Løsning
Henvisningsprocedure:
Sagsbehandler tager kontakt til Sundhedshuset, hvor der i aftales en dato for visitationssamtale.

Mere information:

Kontakt din sagsbehandler i Jobcenteret.

Kontakt

Sundhedsfremme, forebyggelse og træning

Tlf.: 79918250

Send e-mail til Sundhedsfremme, forebyggelse og træning