Hospice

Du kan læse om dine muligheder for at komme på hospice, hvis du eller en af dine nærtstående, er alvorlig syg og døende

Hospice

Der er mulighed for at søge om ophold på hospice. Hospice er et tilbud til mennesker med en uhelbredelig sygdom, hvor den helbredende behandling er afsluttet, og hvor pleje og behandling vil være af lindrende karakter.

Hospice er et alternativ til pasning i eget hjem eller på sygehus, og hospiceophold er gratis. Der kan ikke blive etableret en plejeordning, hvis du bliver indlagt på et hospice eller kommer på plejehjem.

Hvordan søger du om hospice ophold

Hvis du ønsker at komme på hospice, skal du visiteres til det. Du skal henvende dig til din egen læge, som kan henvise dig. Hvis du er indlagt på sygehus, er det sygehuset, som henviser til hospice. Det er hospice der visiterer og der kan være lang ventetid grundet pladsmangel.