Handicapbil

Sagsbehandling og afgørelse vedrørende ansøgning om handicapbil sker i Velfærdsrådgivningen og foretages af sagsbehandlere.

Formål

At tilgodese et kørselsbehov hos borgere med handicap, som på grund af en varigt nedsat funktionsevne ikke, eller kun med betydelig vanskelighed, kan fungere i den daglige tilværelse uden brug af bil.

Støtte til bil skal medvirke til, at borgeren kan tilrettelægge en så selvstændig og aktiv tilværelse, som det er tilfældet for andre ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation.

  • Medvirke til, at borgere med varigt nedsat funktionsevne, kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet, og fortsætte med at skaffe sig et væsentligt bidrag til forsørgelsen.
  • Medvirke til, at personer med varigt nedsat funktionsevne kan gennemføre en uddannelse, der sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder.
  • Medvirke til, at personer udenfor arbejdsmarkedet med betydeligt kørselsbehov til stor aktivitet udenfor hjemmet, ikke på grund af den varige helbredsmæssige situation bremses i disse aktiviteter.

Handicapbil sagsbehandles og afgøres i henhold til servicelovens § 114