Boligindretning

Ansøgning om boligindretning sker i Velfærdsrådgivningen, og foretages af sagsbehandlende terapeuter i Rådgivningen Senior og Hjælpemidler.

Formål

At gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den handicappede og:

  • Medvirke til at en person med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og dennes familie kan leve et almindeligt liv som andre på samme alder og i samme livssituation.
  • Medvirke til at gøre ansøgeren mere selvhjulpen og dermed mindre afhængig af andres bistand i dagligdagen, ligesom hjælpen også kan være med til at lette andres arbejde i forhold til ansøgeren.
  • Medvirke til at børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får mulighed for at blive i hjemmet hos familien og dermed undgå at blive anbragt uden for hjemmet.

Der kan ikke ydes hjælp til boligindretning, der er iværksat før bevilling foreligger.

Boligindretning sagsbehandles/afgøres i henhold til servicelovens § 116.

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Hvordan søger jeg om hjælpemidler?

Fritvalgsordning

Genansøgning af hjælpemiddel

Ansøg om nødvendige boligændringer