Hjælpemidler

Rehabilitering gennem hjælpemidler skal medvirke til, at borgeren får mulighed for at føre en så normal, selvstændig og aktiv tilværelse som muligt samt i størst mulig grad gøre borgeren uafhængig af andres bistand i dagligdagen.
Borger.dk boks "Støtte til kropsbårne hjælpemidler"

Har du eller dit barn et handicap, kan du søge tilskud til hjælpemidler

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Du eller dit barn med et varigt fysisk eller psykisk handicap kan blive aflastet i hverdagen med hjælpemidler. Hvis du søger og kommunen bevilger et hjælpemiddel, kan du låne det gratis, eller du kan få tilskud til, at du selv kan købe det.

Det kan for eksempel være en kørestol, et gangstativ eller et forhøjet toiletsæde. Det kan også være kropsbårne hjælpemidler som brokbind, støttekorset, diabetiker- og stomihjælpemidler med mere

Kommunen skal yde støtte til et hjælpemiddel, hvis hjælpemidlet:

  • Kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne
  • Kan lette dagligdagen i dit hjem
  • Er nødvendigt i dit arbejdsliv

Inden du køber, skal du søge kommunen, og du kan få støtte til det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Ønsker du et dyrere hjælpemiddel, skal du selv betale den ekstra udgift.

Det er gratis for dig at låne hjælpemidlet af kommunen, og din egen økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få, eller hvor meget du kan få i tilskud. Tilskuddet er desuden skattefrit.

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Hvordan søger jeg om hjælpemidler?

Ansøg om forbrugsgoder

Ansøg om nødvendige boligændringer

Fritvalgsordning

Hjælpemidler, som ikke skal leveres tilbage

Genansøgning af hjælpemiddel

Hvis du vil klage