Til dig der ønsker mere viden om demens

Sommerfugl på marguerit

Hvad er demens?

Demens er betegnelsen på den tilstand, man kommer i, når de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom. Den hyppigste årsag til demens er Alzheimers sygdom, som mindst halvdelen af alle mennesker med demens lider af. Der er dog mere end 200 forskellige sygdomme,som kan medføre demens. 

Demens skyldes sygdom - ikke alderdom

Risikoen for demens stiger med alderen, og demens skyldes altid sygdom. Det er en myte, at demens er en naturlig følge af at blive ældre. Kun få af de sygdomme, der giver symptomer på demens, kan helbredes. Men flere af sygdommene kan behandles i større eller mindre grad. Derfor er det vigtigt at få afklaret præcist, hvilken sygdom, der har udløst demensen og få lagt en plan for behandlingen.

Symptomer

De fleste personer med demens får hukommelsesbesvær, men også andre mentale færdigheder rammes. Typiske demenssymptomer:

  • Manglende initiativ og handlekraft
  • Udfordringer med at at finde ord og benævne ting
  • Svækket hukommelse og koncentration
  • Besvær med at udføre velkendte opgaver
  • Manglende orientering i tid og sted
  • Dårlig eller nedsat dømmekraft
  • Problemer med at tænke abstrakt
  • Forandringer i humør og adfærd

Ved mistanke om demens er det vigtigt at kontakte sin praktiserende læge for at få afklaret årsagen til symptomerne, så en eventuel behandling kan sættes i gang.

Demens er en sygdom, der ændrer tilværelsen for både patienter og pårørende.
Tidlig indsats i form af støtte og hjælp, er det muligt at bevare en meningsfuld og aktiv hverdag.