Døgnbehandling

- intensiv alkohol- eller stofbehandling med døgnophold på behandlingssted.
  • Du kan visiteres til døgnbehandling, hvis det vurderes, at ambulante tilbud ikke er tilstrækkeligt
  • Vælger du at tage i døgnbehandling uden forudgående accept fra Hedensted Kommune, skal du selv betale for opholdet. 

Kontakt

Rusmiddelcentret

Tlf.: 79741310

Digital Post