Børnefamilier

Hele familien rammes, når der er et stof- eller alkoholproblem.

Filmen er fra Hopes alkoholkampagne. 

Det er ikke kun den, der har et stof- eller alkoholproblem, der har brug for behandling. 

Oftest har hele familien været en del af problemet og har behov for at tale om det.

Erfaringer viser, at hvis hele familien deltager i et behandlingsforløb, giver det mulighed for forandring i familielivet og bedre trivsel for hele familiens medlemmer.

Der er ifølge Sundhedsstyrelsen minimum 122.000 børn og unge, der vokser op i familier med alkoholproblemer. Herudover findes der et stort antal fra familier med stofproblematikker. Kun et mindre antal opdages og tilbydes hjælp og støtte, da børnene ofte har svært ved selv at bede om hjælp til at tackle de oplevelser, de har med forældre, der er påvirket.

Konsekvenserne for børn, der vokser op i familier med alkoholproblemer, er mange. Sundhedsstyrelsen oplyser, at børn med en mor eller far der drikker, har 2½ gange større risiko for at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling, 3½ gange større risiko for at blive anbragt uden for hjemmet og ca. dobbelt så stor risiko for at forsøge selvmord. Endelig udvikler ca. 1/3 af børnene senere i deres voksenliv selv et misbrugsproblem.

Børn har ofte brug for, at få sat ord på og bearbejdet deres oplevelser med en påvirket forælder og et usundt familiemønster.
Gennem familiebehandlingen arbejder vi med de usunde familiemønstre, som er opstået gennem rusmiddelbruget.

Læs mere om alkohol og stoffer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Kontakt

Rusmiddelcentret

Tlf.: 79741310

Digital Post