Green Team i Tørring

Green Team i Tørring startede i 2012 som en del af projektet ”Slip Tørring Fri”. Vi er med, fordi vi kan se at det nytter at gøre Tørring til et endnu mere attraktivt sted at bo.
Green Team Tørring i gang med at gøre stier pæne

Green Team består af ca. 15 frivillige, der mødes 7-8 gange om året – 2 timer hver gang. Iført gule veste, affaldsposer, hapsere og andet værktøj går vi på ruter rundt i Tørring for at forskønne byen.

Hvad er vores opgaver?

Den primære opgave er indsamling af affald langs stier og veje, samt i parker og på pladser i Tørring by.

Vi klipper også træer og buske på gangstier, så det bliver mere tilgængeligt at færdes for fodgængere og cyklister.

Når vi går vores tur, bruger vi vores ”ekstra øjne” til at se, om der noget der trænger til vedligeholdelse. Materielgården får en melding om fx, huller i veje og fortov, ødelagte bænke og affaldsstativer, større problemer med henkastet affald, problemer med skilte og plakater og meget andet.

Hvordan foregår det?

Vi mødes på den aftalte indsamlingsdag ved Tørring Teltplads på Bredgade, hvor vi over en kop kaffe planlægger dagens ture ud fra behov. Normalt går vi 2 sammen på en tur. Turen tager ofte et par timer. Affaldet indsamles og leveres til Materielgården. Nogle cykler ud til deres rute, andre går, men alle får en dejlig tur. Vi forener det praktiske med en naturoplevelse.

Planlægning og organisering

Det kræver ikke andet end at man melder sig og møder op. Der er en kontaktperson (se infoboks), der som tovholder sørger for det praktiske med udstyr, kaffe og bortskaffelse af affald. Tovholderen er samtidig kontaktled til kommunens Materielgård, hvor observationer vedr. problemer med veje, stier og fortov meldes ind. 

Synlige resultater

På vores ture har vi oplevet positiv interesse fra forbipasserende borgere. Synlighed er vigtigt. Vi er med til at gøre Tørring til en renere og pænere by. Samtidigt har vi det sjovt og nyder samværet.

Du er velkommen til at kontakte tovholderen, hvis du gerne vil være med i Green Team i Tørring. Det gælder også hvis du bor i en anden by i Hedensted Kommune, hvor I kunne tænke jer at starte lignende initiativ op.