Gebyrer for byggesagsbehandling

Hedensted Kommune har pr. 1. januar 2016 fjernet alle gebyrer for behandling af byggesager. Det gælder både tilladelser, midlertidige tilladelser, anmeldelser og dispensationer i følge bygningsreglementet

Dette gælder både for private og erhvervsvirksomheder, og betyder i praksis, at vi ikke længere sender dig en regning ved behandling af byggesager.

Hvis du har fået en tilladelse før den 1/1-2016 vil du fortsat skulle betale den udsendte regning.

Vi glæder os til at behandle jeres ansøgninger i et samarbejde med jer.