Legatuddeling 2022

Der er i 2022 mulighed for at søge fra følgende legater:

Hedensted Kommunes Fælleslegat af 2008

Midlerne fra legatet fordeles til personer, der begrundet i deres alder, helbred eller sociale forhold må betegnes som værdigt trængende personer. Legatportionerne gives til personer, der bor i Hedensted Kommune.

Hedensted Kommunes Fælleslegat af 2008 kan desuden anvende beløb til dækning af udgifter til fællesarrangementer på ældrecentre eller specielle anskaffelser af inventar og lignende, hvortil det offentlige ikke vil kunne yde støtte.

Legatet er uddelt for 2021. Ansøgningsfrist og ansøgningsskema for 2022 offentliggøres på hjemmesiden i starten af november 2022.

Lærer Niels H. Pedersen og Hustrus Mindelegat

Midlerne fra dette legat fordeles som uddannelseshjælp til unge mennesker, som i led af deres uddannelse skal på studierejse i udlandet. Både flid, evner og økonomiske vilkår tages i betragtning. Den pågældende skal have tilknytning til og være opvokset i Hedensted Kommune. Forældre eller ansøger skal være bosiddende i Hedensted Kommune.

Legat er godkendt opløst af Civilstyrelsen, og de sidste midler i legatet er derfor under uddeling. Da der er få midler tilbage i legatet, skal ansøgninger senest være indsendt den 26. januar 2022, hvis det skal sikres at de når at komme i betragtning.

Sådan sender du din ansøgning 

Ansøgningerne sendes digitalt til Hedensted Kommune att. Susanne Engelbrecht Lending. Ansøgninger kan også indleveres eller sendes pr. post til:

Hedensted Kommune
Budget og Regnskab
Tofteskovvej 4
7130 Juelsminde
Mrk.: "Legatansøgning" 

For yderligere oplysninger kan du kontakte Susanne Engelbrecht Lending på telefon 79 75 51 64.