Legatuddeling 2021

Der er i 2021 mulighed for at søge fra følgende legater:

Hedensted Kommunes Fælleslegat af 2008

Midlerne fra legatet fordeles til personer, der begrundet i deres alder, helbred eller sociale forhold må betegnes som værdigt trængende personer. Legatportionerne gives til personer, der bor i Hedensted Kommune.

Hedensted Kommunes Fælleslegat af 2008 kan desuden anvende beløb til dækning af udgifter til fællesarrangementer på ældrecentre eller specielle anskaffelser af inventar og lignende, hvortil det offentlige ikke vil kunne yde støtte.

Legatet uddeles i december. Ansøgningsfrist og ansøgningsskema offentliggøres på hjemmesiden i starten af november 2021.

Lærer Niels H. Pedersen og Hustrus Mindelegat

Midlerne fra dette legat fordeles som uddannelseshjælp til unge mennesker, som i led af deres uddannelse skal på studierejse i udlandet. Både flid, evner og økonomiske vilkår tages i betragtning. Den pågældende skal have tilknytning til og være opvokset i Hedensted Kommune.

Legatet kan søges hele året, og du kan forvente svar indenfor 2 måneder.

Proprietær Niels Lerche's Legat 

Midlerne fra dette legat fordeles til studierejser i udlandet for unge gårdmandssønner og –døtre fra Gram By pr. Hornsyld og Bjerre Sogn (ikke Nebsager).
Legatet kan søges hele året, og du kan forvente svar indenfor 2 måneder.

Sådan sender du din ansøgning 

Ansøgningerne sendes digitalt til Hedensted Kommune att. Susanne Engelbrecht Lending. Ansøgninger kan også indleveres eller sendes pr. post til:

Hedensted Kommune
Budget og Regnskab
Tofteskovvej 4
7130 Juelsminde
Mrk.: "Legatansøgning" 

For yderligere oplysninger kan du kontakte Susanne Engelbrecht Lending på telefon 79 75 51 64.