Legatuddeling 2019

Der er i 2019 mulighed for at søge fra følgende legater:

Student David Davidsens legat og Hedensted Kommunes Fælleslegat af 2008

Midlerne fra disse legater fordeles til personer, der begrundet i deres alder, helbred eller sociale forhold må betegnes som værdigt trængende personer. Legatportionerne gives til personer, der bor i Hedensted Kommune.

Hedensted Kommunes Fælleslegat af 2008 kan desuden anvende beløb til dækning af udgifter til fællesarrangementer på ældrecentre eller specielle anskaffelser af inventar og lignende, hvortil det offentlige ikke vil kunne yde støtte.

Legaterne kan søges fra primo november, de annonceres i lokalerne aviser i uge 45 i 2019.

For yderligere oplysninger kan du kontakte Ulla Holm Kaas på telefon 79 75 50 06.

Lærer Niels H. Pedersen og Hustrus Mindelegat

Der frigives ikke noget beløb til udbetaling i 2019.