Legatuddeling 2017

Så er der mulighed for at søge fra følgende legater:

Student David Davidsens legat og Hedensted Kommunes Fælleslegat af 2008
Midlerne fra disse legater fordeles til personer, der begrundet i deres alder, helbred eller sociale forhold må betegnes som værdigt trængende personer. Legatportionerne gives til personer, der bor i Hedensted Kommune.

Hedensted Kommunes Fælleslegat af 2008 kan desuden anvende beløb til dækning af udgifter til fællesarrangementer på ældrecentre eller specielle anskaffelser af inventar og lignende, hvortil det offentlige ikke vil kunne yde støtte. 

Ansøgningsskema skal udfyldes og sendes via Digital Post eller med post til:

Hedensted Kommune
Politik & Udvikling – mrk. legatansøgning
Niels Espes Vej 8
8722 Hedensted

Ansøgningsfristen er den 27. november, legaterne uddeles medio december.

For yderligere oplysninger kan du skrive til legat@hedensted.dk eller kontakte Ulla Holm Kaas på telefon 7975 5006.

Lærer Niels H. Pedersen og Hustrus Mindelegat
Der frigives ikke noget beløb til udbetaling i 2017.