Vandråd Horsens Fjord

Vandråd for hovedvandopland 1.9 Horsens Fjord

Nedenstående foreninger og organisationer er repræsenteret i vandrådet for Horsens Fjord

Forening Medlem Suppleant
Bæredygtigt Landbrug Peter Bohsen Peder Pedersen
Danske Vandløb Karl Christiansen  
DN Martin Fritzner Lillian Sørensen
Dansk Skovforening Jens Stenhøj  
Friluftsrådet Børge Bisgaard Lars Krogh
DOF Peter Lange Hans Pindstrup
Dansk Sportsfisker forbund Jan Karnøe Christian Kjeldsen
Landbrug og Fødevarer Børge O. Nielsen Helge Kjær Sørensen
Oplandsrådet for Norsminde Fjord Hans Jakob Fenger  

Se vejledninger og løbende opdateringer vedr. vandrådet 2017. En kiggeadgang til miljøgis findes ligeledes via ovenstående link.

Har du spørgsmål vedr. vandrådet er du velkommen til at rette henvendelse til vandrådssekretariatet på naturogmiljo@hedensted.dk