Overvågning af vandstande

I nogle vandløb er der opsat målestationer. Målestationerne måler løbende vandstanden i vandløbet.
Målestation

Overvågning af vandstande i vandløbet kan bruges til at vurdere, hvor meget vand, der løber i vandløbet. Opmålingerne kan også bruges til at se, om der er mere vand i vandløbet, end der plejer at være.

 

Nedenfor kan du se et kort med målestationerne i Hedensted Kommune.

Kontakt

Natur, Vand & Vej

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Natur, Vand & Vej