Landvindingslaget Søkjær

Landvindingslaget Søkjær ligger i Juelsminde By ud mod Sandbjerg Vig og er omkranset af Strandhusevej og Rousthøjs allé.
Søkjær

Generalforsamling

Afholdes torsdag den 12. maj 2022 kl. 19.00 i Juelsminde Hallernes Cafeteria, Tofteskovvej 12, 7130 Juelsminde.

Generalforsamling 2022
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Budget
 5. Indkomne forslag
  Forslag som ønskes behandlet, bedes indsendt til formand Jesper Skogstad på mail jesper.skogstad@yx.dk senest 8 dage inden generalforsamlingen.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
  På valg er Jytte Beck (modtager genvalg)
  På valg er Frants Arboe (modtager genvalg)
 7. Eventuelt 

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig.

Tilmelding senest fredag d. 6. maj 2022 med angivelse af medlemsadresse og antal via mail soekjaer1895@gmail.com eller på telefon 75 69 34 56 mandag til fredag mellem kl. 10 og kl. 14. 

Værdisætning af digelaget

Notat - Værdisætning af nuværende anlæg i Landvindingslaget Søkjær rev. 2.0
Prisvurdering af eksist. anlæg i Landvindingslauget Søkjær rev. 2.0

Eftersyn af Søkjær Dige 2017

Rapport Eftersyn af Søkjær Dige 2017
Bilag 1 Eftersynsnotat Visuel gennemgang
Bilag 2 Oversigtkort
Bilag 3 Del 1 Droneflyvning
Bilag 4 Del 2 Droneflyvning
Bilag 5 Del 3 Droneflyvning
Bilag 6 Del 4 Droneflyvning

Bestyrelsen for Landvindingslaget Søkjær

Årsrapport 2018

Henvendelser vedrørende Landvindingslaget rettes til formand for bestyrelsen Jesper Skogstad, Juvelvej 4, 8700 Horsens, tlf. 40 33 59 39 eller e-mail.

Henvendelser vedrørende drift af pumper rettes til Hedensted Spildevand A/S på tlf. 75 89 57 66 eller vagttelefon 70 20 57 66.

Kontaktperson i Hedensted Kommune for drift af kanaler er Lars Møller på tlf. 79 75 56 31 eller e-mail