Landvindingslaget Søkjær

Landvindingslaget Søkjær ligger i Juelsminde By ud mod Sandbjerg Vig og er omkranset af Strandhusevej og Rousthøjs allé.
Søkjær

Generalforsamling

Afholdes fredag den 18. juni 2021 kl. 19.00 i Juelsminde Hallernes Cafeteria, Tofteskovvej 12, 7130 Juelsminde.

Generalforsamling 2020
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning 2020/2021
 3. Regnskab
 4. Budget
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. På valg er Keld Glyngø (modtager genvalg)
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Eventuelt

Generalforsamling 2021
Dagsorden:

 1. Regnskab
 2. Budget
 3. Indkomne forslag
 4. Valg af bestyrelse: På valg er Jesper Skogstad og Jørgen Rønnow (begge modtager genvalg)
 5. Eventuelt

Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig. Tilmelding senest fredag den 11. juni med angivelse af adresse og antal via mail på soekjaer1895@gmail.com eller på telefon 75 69 34 56 mandag til fredag mellem kl. 10. og kl. 14.

Gældende retningslinjer vedr. covid19 følges, husk derfor mundbind og gyldigt coronapas.

Værdisætning af digelaget

Notat - Værdisætning af nuværende anlæg i Landvindingslaget Søkjær rev. 2.0
Prisvurdering af eksist. anlæg i Landvindingslauget Søkjær rev. 2.0

Eftersyn af Søkjær Dige 2017

Rapport Eftersyn af Søkjær Dige 2017
Bilag 1 Eftersynsnotat Visuel gennemgang
Bilag 2 Oversigtkort
Bilag 3 Del 1 Droneflyvning
Bilag 4 Del 2 Droneflyvning
Bilag 5 Del 3 Droneflyvning
Bilag 6 Del 4 Droneflyvning

Bestyrelsen for Landvindingslaget Søkjær

Årsrapport 2018

Henvendelser vedrørende Landvindingslaget rettes til formand for bestyrelsen Jesper Skogstad, Juvelvej 4, 8700 Horsens, tlf. 40 33 59 39 eller e-mail.

Henvendelser vedrørende drift af pumper rettes til Hedensted Spildevand A/S på tlf. 75 89 57 66 eller vagttelefon 70 20 57 66.

Kontaktperson i Hedensted Kommune for drift af kanaler er Bjarne Laursen på tlf. 79 75 56 91 eller e-mail