GudenåSamarbejdet

GudenåSamarbejdet er de 7 Gudenå-kommuners samarbejde om Gudenåens og oplandets oplevelsespotentiale.

GudenåSamarbejdet er et samarbejde mellem Favrskov, Hedensted, Horsens, Randers, Silkeborg, Skanderborg og Viborg kommuner om Gudenåens oplevelsespotentiale.

Siden 2016 har GudenåSamarbejdet blandt andet

 • sat skilte på alle broer og overbæringssteder over Gudenåens hovedløb samt ind til alle teltpladser.
 • revideret og genudgivet 8 kort over Gudenåen fra kilde til fjord samt kort 9 over Randers Fjord
 • skabt ny formidling om Trækstien på hjemmeside
 • samarbejdet med turistorganisationerne om opgradering og nye beskrivelser af de regionale cykelruter 29, 30, 31 og 33
 • opgraderet det digitale oplevelseskort oplevgudenaa.dk - det videreudvikles i 2019
 • koordineret og faciliteret med henblik på øget tilgængelighed og synlighed af Gudenåens og oplandets oplevelsesmuligheder
 • udarbejdet supplerende Notat om turismepotentialet ved etablering af omløbsstryg ved Tange Sø på anmodning fra de 4 nordlige kommuners borgmestre. 
 • søgt og fået 245.000 fra Region Midtjylland til et podcast-projekt om Gudenåens kulturhistorie.

Formålet med GudenåSamarbejdet er at binde Gudenåen og oplandet bedre sammen som en sammenhængende outdoor-/friluftsdestination i Østjylland (Business Region Aarhus) for borgere, gæster og turister. Læs det politiske grundlag for GudenåSamarbejdet her

Organisation

GudenåSamarbejdets politiske styregruppe er de 7 kommuners borgmestre, den administrative styregruppe er et forum bestående af en direktør fra hver af de 7 kommuner. Det daglige arbejde udføres af en fuldtidsansat koordinator - se kontaktinformation øverst til højre - støttet af en faglig styregruppe bestående af

 • Johannes Birk Schwarz, Favrskov Kommune
 • Merete Valbak, Hedensted Kommune
 • Mikkel Staffensen, Horsens Kommune
 • Dennis Jensen, Randers Kommune
 • Gregers Pilgaard, Silkeborg Kommune
 • Jesper Simonsen, Skanderborg Kommune
 • Thomas C. Andersen, Viborg Kommune