Grundvandsbeskyttelse og indsatsplaner

Det vand vi får ud af vandhanen, er pumpet op fra grundvandet. For at sikre, at vores drikkevand er rent, skal vi derfor beskytte det mod forurening.
Billede med områder som vil blive omfattet af indsatsplanen

Langtidssikring af grundvandet

Vi udarbejder planer med indsatser for disse områder. Vi arbejder tæt sammen med vandværkerne og andre interesserede om den langsigtede beskyttelse af det grundvand, der bruges til drikkevand.

Hvor er vi i gang?

Naturstyrelsen har i 2015 afsluttet de meget omfattende kortlægninger af grundvandsmagasinerne i Hedensted Kommune.

Indsatsplanlægningen er afsluttet på Juelsminde halvøen. I 2016 arbejder vi med Hedensted området, og vil herefter fortsætte i Tørring/Uldum området.

Hedensted Kommunes indsatsplaner