Bade- og bådebroer

Der kan søges om tilladelse til at etablere mindre bade- og/eller bådebroer i havet.

I Hedensted Kommune har Udvalget for Teknik vedtaget retningslinjer for administrationspraksis vedr. tilladelser til bade- og bådebroer. Retningslinjerne gælder for nye bade- og bådebroer i Hedensted Kommune, som kommunen er myndighed for.

Retningslinjerne angiver bl.a., hvilke oplysninger en ansøgning om en bade- og bådebro skal indeholde. Desuden fremgår generelle retningslinjer for størrelse, udformning, adgangsforhold, vedligehold mv. samt regler for nabohøring mv.

Læs Retningslinjer for administrationspraksis vedr. bade-bådebroer i Hedensted Kommune 

Det er Kystdirektoratet, der skal behandle ansøgninger, hvis broer ønskes opført som en mole el. lign., der hindrer vandgennemstrømningen, eller hvis en bro skal etableres i en lystbådehavn. Hvis der ønskes en bådelift ved siden af en bro, eller fortøjningspæle i en vis afstand fra broen, kræves en særskilt tilladelse til dette, ligeledes fra Kystdirektoratet.