Risikostyringsplan 2015 for Juelsminde

Styring af risiko for oversvømmelser i Juelsminde
Billede af havn med flere skibe

Ti områder i Danmark er udpeget som områder, hvor der er risiko for omfattende skader ved ekstreme oversvømmelser.
De ti områders kommuner, skal med baggrund i EUs oversvømmelsesdirektiv, udarbejde risikostyringsplaner med det formål, at fastsætte mål for styring af risikoen for oversvømmelser.

Juelsminde er et af de 10 udpegede områder, og Hedensted Kommune har derfor udarbejdet en risikostyringsplan for Juelsminde, i overensstemmelse med Bekendtgørelse om vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet (BEK nr 894 af 21/06/2016), § 6.

 

Billede af vedtaget Risikostyringsplan

 

Risikostyringsplanen er udarbejdet for at mindske de negative følger, af oversvømmelse fra havet for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter.

Planen omfatter alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab, herunder prognoser for oversvømmelse og systemer for tidlig varsling.
Planen skal anvise konkrete og realiserbare muligheder, for at afværge eller mindske mulige skader på kort sigt, indenfor den første planperiode frem til 2021.

Med 1. generation af risikostyringsplanen er hensigten, at sikre Juelsmindes grundlæggende funktioner hurtigst og billigst muligt, i en periode frem til slutningen af 2. planperiode. 

Planen skal pege frem mod mere langsigtede løsninger i næste planperiode fra 2021.

Se risikostyringsplanen

Kontakt

Natur, Vand & Vej

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Natur, Vand & Vej