Naturpleje

Lysåben natur skal plejes, for at det ikke skal gro til med krat og buske. Naturplejen kan for eksempel foretages med kvæg, der afgræsser området
Billede af kvæg ved vandhul

Lysåbne arealer som overdrev, enge og nogle moser har brug for at blive plejet for ikke at gro til med krat og buske. Områderne har udviklet sig til den natur, de er i dag, fordi de igennem mange hundrede år er blevet brugt til drift i form af græsning og høslet. Denne form for naturområder vil derfor forandre sig, hvis plejen stopper. Det er derfor vigtigt, at du plejer lysåbne arealer, så de ikke forsvinder.

Naturpleje sikrer, at de lysåbne naturtyper bevares, og at de dyr og planter, der hører hjemme i disse områder, fortsat kan leve der. Med andre ord sikrer naturpleje et mangfoldigt dyre- og planteliv, så biodiversiteten bevares.

Læs mere om naturpleje

Former for naturpleje

Græsning og høslet er gode plejeformer til at bevare den lysåbne natur.

Her kan du læse mere om Naturpleje i praksis og om Græsning og høslet i naturplejen.

Tilskud til naturpleje

Hvis dine arealer er udpeget som en del af Natura 2000, er det muligt at søge tilskud til naturpleje hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. Her kan du læse mere om tilskud til naturpleje i Natura 2000-områder. Du kan se, om dine arealer er en del af Natura 2000 på Miljøportalen. Her kan du læse om Natura 2000.

Der er forskellige muligheder for at få tilskud til at pleje naturarealer. Du har blandt andet mulighed for at søge om tilskud hos kommunen. Her kan du læse mere om tilskudsmulighederne også udenfor Natura 2000-områderne.

Kontakt

Natur, Vand & Vej

Tlf.: 79755000

Send e-mail til Natur, Vand & Vej