Afbrænding af affald

Det er ikke tilladt at afbrænde nogen former for affald, herunder affaldstræ i dit private fyringsanlæg eller i din brændeovn, da det forurener og udvikler giftige dampe.
Tønde der bliver brændt af

Du må kun fyre med rent brænde i din brændeovn eller dit fyr.

Det er ikke tilladt at afbrænde nogen former for affaldstræ i dit private fyringsanlæg eller i din brændeovn, da det forurener og udvikler giftige dampe.

Det betyder for eksempel, at du ikke må bruge paller, spånplade-rester, gamle plankeværk, havemøbler, eller andre former for behandlet træ, som brænde i dit private fyringsanlæg eller i din brændeovn.

Affaldstræet skal du i stedet aflevere til en godkendt modtager eller evt. genbrugsstationen.

Kontakt

Miljø- Bygge- & Erhvervsservice

Tlf.: 79755605

Send e-mail til Miljø- Bygge- & Erhvervsservice