Hedensted Energirenovering

Hedensted Kommune foretager løbende energiforbedringer af kommunens bygninger.

Der er foretaget en række energiforbedringer på Hedensted Kommunes bygninger. Der er for eksempel skiftet belysning mange steder, så både energiforbruget er reduceret og belysningen er forbedret. Der er foretaget isolering og optimering af tekniske installationer.

Hedensted Kommune har deltaget i et EU projekt, hvor der er blevet givet tilskud til energirenovering af 3 skoler samt udskiftning af gadelys.