Digelag i Juelsminde

Klimaforandringerne betyder at vandstanden i havet stiger. Hvad betyder det for Juelsminde, og hvordan kan vi håndtere udfordringerne i fællesskab?
Juelsminde luftfoto

Klimaforandringerne betyder, at vandstanden i havet stiger. Det betyder, at situationer med ekstrem højvande bliver både hyppigere og voldsommere, og at grundvandsstanden i de kystnære områder vil stige.

De kraftigere højvandshændelser betyder, at det bliver nødvendigt at sikre byen mod disse hændelser for at undgå de meget betydelige følgeskader for mennesker og værdier.Projektet handler i høj grad om, at de mere end 1100 borgere, virksomheder og foreninger i fællesskab skal finde frem til den løsning, som byens fremtid skal basere sig på, hvilken udbygningstakt, anlægget skal udføres i, og hvordan det skal finansieres.

Det stigende grundvand kan få stor betydning for, hvordan man fremover kan anvende arealerne i kystens bagland. Det kan føre til oversvømmede kældre, problemer med at bortskaffe regn- og spildevand m.m. Projektet her handler om at undersøge sammenhængen mellem høj vandstand i havet og efterfølgende opstigning af grundvand nærmere.

Du skal være opmærksom på, at YouTube sætter en eller flere cookies på din enhed, når du afspiller videoen.

Filmen neden for viser hvordan Juelsminde vil blive påvirket af stigende havvand, med og uden de mobile diger der er til rådighed i dag. Det forventes at hyppigheden og højden af den enkelte højvandshændelse vil stige over de næste årtier.