DK2020 Klimaplan

Med DK2020 er Hedensted Kommune med i ambitiøst, nationalt klima-projekt, hvor målet er at reducere CO2 udledningen med 70% inden 2030.

DK2020 giver danske kommuner mulighed for at hente rådgivning og sparring til at udvikle lokale klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Hedensted Kommune er en blandt 94 danske kommuner, der følger i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden.

De fleste danske kommuner er således i gang med at lave DK2020 klimaplaner. Arbejdet foregår i samarbejde med C40, som er et netværk af verdens største byer. Det er blandt andet Realdania og de danske regioner, der støtter arbejdet. Målet er, at CO2 udledningen skal reduceres med 70% fra 1990 til 2030.

En klimaplan i Hedensted Kommune har mange ben at gå på. Vi skal både sætte gang de oplagte tiltag, så som at udskifte vores energiforsyning, så den bliver grønnere og køre i grønnere biler – eller cykle.

Som samfund generelt skal vi til at ændre vores adfærd, så vi vælger de grønnere og mere klimavenlige løsninger i vores dagligdag. For at nå de nødvendige resultater, skal vi lære af hinanden og vi skal inspirere hinanden på kryds og tværs.

I Hedensted Kommune er vi ved at forberede vores DK2020 klimaplan. Den skal være færdig i slutningen af 2022.

Arbejdsgrupper arbejder fagligt på tværs af den kommunale organisation om energi, transport, natur og landbrug, cirkulær økonomi og ressourceoptimering, bæredygtig livsstil, klimatilpasning og kommunen som virksomhed

Strategicentret Compas udvikler og driver projekter, der kobler uddannelse, iværksættere, eksisterende virksomheder og kommune sammen og skaber synergi og innovation i projekterne. På den måde understøtter Compas kommunens lokale udbredelse af DK2020.

Du kan læse mere om DK2020 på nationalt plan via Realdanias hjemmeside.

Du kan også læse pressemeddelelsen fra november 2020, hvor Hedensted byråd besluttede at gå med i DK2020.