Hvordan hjælper vi biodiversiteten?

Naturen mangler plads. Derfor gavner det biodiversiteten, når levesteder for vilde arter genoprettes, forbedres eller beskyttes.
Bi i gul blomst

Hvis du er haveejer, kan du give plads til flere hjemmehørende arter i din have – og på den måde tiltrække og gavne fugle, insekter og måske padder. Du kan fx: 

 • Undlade at bruge kemiske pesticider og gødning.
 • Lad plænen – eller bare dele af den – vokse sig lang, før du slår den, så flere urter kan blomstre og der opstår bedre levesteder for insekter.
 • Skrælle det øverste lag af i en del af græsplænen, lægge tørven op i et dige til insekter og lade en naturlig plantevækst indvandre i den blotlagte jord.
 • Hvis du er lidt utålmodig kan du så hjemmehørende blomster, til gavn for sommerfugle, vilde bier og andre insekter
 • Efterlade døde grene og træer i haven til naturlig omsætning til gavn for insekter, fugle og svampe
 • Plante hjemmehørende træer og buske eller lade arterne indvandre af sig selv
 • Lade en brændestak, kvas eller en bunke sten ligge, hvor små pattedyr, padder og forskellige insekter kan leve.

Se flere gode råd og uddybninger af, hvad du kan gøre herunder, hvor der er links til kommuner og andre aktører, som har lavet fine og informative hjemmesider og/eller foldere om, hvordan du kan hjælpe biodiversiteten.

Se fx:

 • Danmarks Naturfredningsforening og REMA 1000 har dannet et partnerskab, som løber i 3 år til slut 2023. Målet er at motivere og hjælpe haveejere med at gøre haver mere naturvenlig – projektet hedder Slip haven fri
 • Hjørring Kommune står bag hjemmesiden Naturkommunen blomstre vildt 
 • DR´s hjemmeside Vilde haver - gør det selv 
 • Fredericia Kommunes side om Rigere natur eller Fredericia Kommunes folder om Vilde haver
 • Vild med vilje er en forening, som arbejder for at inspirere alle til at skabe plads til vild og mangfoldig natur. På deres hjemmeside Vild med vilje Gør-det-selv  findes gode råd og ideer til, hvordan private kan hjælpe biodiversiteten, ligesom alle har mulighed for at søge kvalificeret sparring og inspiration gennem foreningens facebookgruppe. Konceptet Vild Med Vilje kan bruges frit af privatpersoner, mens foreninger, virksomheder, institutioner mv skal tegne partnerskab med Foreningen Vild Med Vilje.   

På virksomheder, i grundejerforeningen, på skoler, børnehaver mv. kan du på samme måde lave tiltag, der vil være til gavn for biodiversiteten, fx ved at omdanne græsplæner til enge og overdrev med naturlig plantevækst.