Om projektet

Vil du vide mere om Fritid til Alle?

Fritid til Alle startede i 2011, som en del af Socialstyrelsens Satspulje vedr. fritidspas, som kørte i 20 kommuner over hele landet. Fritid til Alle drives nu af Hedensted Kommune.

Fakta om Fritid til Alle:

  • Fritid til Alles målgruppe er børn og unge i alderen 0-17 år, der har svært ved at komme i gang med en fritidsaktivitet. Det kan f.eks. være pga. fysisk/psykisk handicap, overvægt, sociale problemer eller kulturelle barrierer.
  • Projektet er forankret i Kultur og Fritid og bygger på et tværfagligt samarbejde med skoler, Ungdomsskolen, Familieafdelingen, Sundhedsafdelingen, Integration, Handicap samt de frivillige foreninger.
  • Fritid til Alle er blevet en del af Hedensted Kommunes budget pr. 1.1.18.
  • Der er to fritidsvejledere tilknyttet indsatsen.