Henvis et barn

Information til fagpersoner.

Hvis du har spottet et barn…

 • kan du som fagperson gøre brug af Fritid til Alles tilbud ved at henvise dette barn til fritidsvejledning. Vi samarbejder med lærere/pædagoger, PPR, familierådgivere, familiekonsulenter, sundhedsplejersker m.fl.

Fritid til Alle kan tilbyde:

 • at tage kontakt til familien efter at du har fået samtykke fra familiens til at videregive deres telefonnr. eller mail. 
 • fritidsvejledning i hjemmet, gerne sammen med dig som fagperson.
 • hjælp til at søge diverse støttepuljer, hvis familiens økonomi er stram. Tal med fritidsvejlederen herom, det kan være du skal hjælpe med at søge som fagperson.
 • hjælp til at kontakte foreningen, undersøge transport/ samkørsel med kammerater osv.
 • hjælp til at lære foreningen at kende, herunder bl.a. hjemmeside og tilmelding. Målet er at familien bliver selvhjulpen.
 • at ledsage barnet til aktiviteten første gang, hvis der er behov for det.

DU har også en rolle. Når du henviser et barn, forpligter du dig til - alt efter din relation til familien:

 • bakke op om aktiviteten. Vis interesse, spørg ind til hvordan det går og vær opmærksom på, om barnet er ved at falde fra.
 • kontakte fritidsvejlederen ved frafald eller udfordringer, som du selv kan have svært ved at hjælpe med.
 • sparre med fritidsvejlederen, hvis der er informationer, som er vigtige at kende til for at tilbyde den bedste vejledning – det kan fx handle om diagnoser eller familiære forhold, som er af betydning for aktiviteten.
 • deltage aktivt og hjælper med at fastholde barnet, hvis det er nødvendigt. Det kan f.eks. være nødvendigt at tage motiverende samtaler med forældrene.
 • hjælpe med at gøre aktiviteten bæredygtig, når den økonomiske støtte udløber. Måske skal familien have hjælp til at lægge budget, så det bliver muligt at spare op til næste kontingentbetaling. Måske skal du, hvis du er rådgiver, forpligte dig til at overtage betalingen, hvis familien ikke selv kan.