Fritidspas

Har du brug for hjælp til at finde og søge en pulje til økonomisk støtte til dit barns fritidsaktivitet?
Penge, mønter og sedler

Når familiens økonomi er stram, er fritidsaktiviteter ofte en af de første ting, der prioriteres væk. Vi vil gerne hjælpe med formidling, så det ikke kommer til at gå udover barnet/den unge. Fritid til Alle har ikke en kommunal støtteordning, men vi kan hjælpe dig med at søge støtte hos en af de mange fritidspuljer der findes.

Vi søger typisk støtte hos BROEN Hedensted, Dansk Flygtningehjælp, DGI, DUF og DIF.

Der gælder forskellige vilkår hos disse puljer. Fx:

  • de fleste puljer har et maks. beløb og giver kun til én aktivitet om året
  • hos nogle puljer kan man søge flere år i træk
  • nogle puljer støtter også indkøb af nødvendigt udstyr
  • nogle puljer skal søges i samarbejde med en forening
  • andre skal søges i samarbejde med en fagperson, der kender lidt til familiens økonomiske situation

Kontakt enten Lotte Stormborg eller Dorthe Rosenvinge, hvis du ønsker hjælp til at søge økonomisk støtte.