Høringsforslag

Forslag til justering af udmøntning af reduktion på lokaletilskud

I forbindelse med budget 2023-2026 blev der besluttet en reduktion på 4.474.000 kr i lokaletilskud.

Den 6. december 2022 besluttede Udvalget for Fællesskab hvordan reduktionen på lokaletilskud skulle udmøntes.

Udvalget for Fællesskab afholdte den 31. januar 2023 og den 31. maj 2023 dialogmøder med de folkeoplysende foreninger og selvejende idrætshaller for at drøfte input og muligheder for en justering af udmøntningen af reduktionen på lokaletilskud fra 2024.

På baggrund af dialog med interessenter sender Udvalget for Fællesskab et forslag til en justering af udmøntning af reduktionen med virkning fra 1. januar 2024 i høring.


Forslaget sendes i høring blandt høringsberettigede parter på fritidsområdet i perioden 10. august 2023 til og med 25. august 2023. Herefter vil udvalget gennemgå høringssvarene på førstkommende møde den 5. september 2023, og beslutte det videre forløb med henblik på at en justering af reduktionen kan træde i kraft fra 1. januar 2024.

Høringsfristen er den 25. august 2023 og høringssvar indsendes pr. mail til
kulturogfritid@hedensted.dk.

Høringssvarene samles og vil være offentlig tilgængelig i forbindelse med dagsorden for møde i Udvalget for Fællesskab den 5. september 2023.

Spørgsmål vedrørende høringen kan stilles til Kia Skov Rosenbrock på tlf. 21800435 eller kia.rosenbrock@hedensted.dk.