Indstillinger til AWARD 2020

Herunder kan du se kriterierne for at lave indstillinger i de 8 forskellige kategorier.

Du kan fra den 4. januatil og med den 24. januar 2021 indsende indstillinger.  Brug formularen som du finder ved at klikke på linket herunder. Der kan ikke indsendes indstillinger på mail.


Du kan indstille kandidater i følgende kategorier:

Årets udøver
En aktiv udøver, der yder en stor indsats i den pågældende aktivitet. Udøveren har opnået synlige resultater til glæde for sig selv, sin forening og Hedensted Kommune. Disse markeringer kan komme til udtryk via vundne mesterskaber, erhvervelse af et sjældent spejdermærke eller på anden vis gennemførelse af en ekstraordinær indsats. Udover selv at være en aktiv udøver er det vigtigt, at der også findes overskud til at tage del i foreningens sociale liv. Det er ønsket, at udøveren udviser et balanceret kammeratskab til andre medlemmer i sin forening. Der kan være tale om et talent, der lyser op blandt andre udøvere.


Årets leder
Årets leder skal være en dynamisk figur i sin forening. Vedkommende skal have stort overskud, så der også er fokus på udvikling og ikke kun den daglige drift. Lederstilen bør være motiverende for øvrige ledere i foreningen og foreningens medlemmer. Årets leder skal være parat til at tage det sure med det søde. Det vil være en vigtig egenskab, hvis vedkommende kontinuerligt har øje for nye leder-/trænerkolleger, så foreningen kan rekruttere nye ledere og øvrige frivillige hjælpere. Opgaver løses via en positiv tilgang. Årets leder kan have medvirket til medlemsfremgang.


Årets træner
Årets træner skal vise stor empati i forhold til de udøvere vedkommende træner. Med et stort hjerte er årets træner en rollemodel, som mange vil se op til. Trænerarbejdet skal være den motiverende faktor - drivkraften. Årets træner skal have fokus på, at udvikle hver enkelt udøver ud fra deres ståsted og samtidig have et blik for det sociale fællesskab på holdet.


Årets hold
Årets hold skal have opnået resultater gennem en stor indsats. Årets hold kan være et idrætshold, men også et team fra en forening, som gennem adfærd og aktivitet fremstår som noget særligt. Der skal være sammenhold på og omkring holdet/teamet. Det skal være attraktivt at være en del af dette sammenhold ligesom holdet/teamet skal være et forbillede for andre.


Årets forening
Årets forening/gruppe skal være i fremgang. Medlemstallet må gerne være stigende. Der skal være et højt afbalanceret aktivitetsniveauet og et passende uddannelsesprogram for både ledere og trænere. Der skal arbejdes seriøst med ungdomsarbejdet. Foreningen/gruppen skal udvise stor åbenhed. De skal fremstå med nogle tydelige værdier, der gør foreningen/gruppen attraktiv for både medlemmer og ledere. Bestyrelsen må gerne have arbejdet seriøst med foreningsudvikling, så bestyrelsesarbejdet er med til at sætte retning for foreningen/gruppen.


Årets lederspire
En lederspire er en leder eller træner, der er på vej. Det kan være en yngre person, der udviser flid, engagement og en målrettet bevidst adfærd. Endvidere vil interesse for at uddanne sig til de opgaver, der er forstående, være et parameter. Alder er ikke alene et kriterium. Det er vigtigt, at personen er afklaret med at ville virke i fremtiden.


Årets initiativ

Årets initiativ går til den forening/de personer som har skabt en positiv udvikling indenfor en folkeoplysende aktivitet. Det kan være ved at integrere nye grupper i deres aktiviteter. Grupper, som hidtil har haft svært ved at finde ind i aktiviteten. Det kan være ved at give nyt liv til aktiviteter med faldende tilslutning f.eks. ved at lave nye partnerskaber, nytænke aktiviteter eller ændre organiseringsformen. Det kan også være foreninger/personer, der har ydet en stor indsats med at skabe nye typer af faciliteter og aktiviteter, der får flere til at være aktive i Hedensted Kommune.  


Nybolig-prisen (tidligere Du gør en forskel...)
Nybolig-prisen kan tildeles en person, der med sit frivillige arbejde virkelig gør en forskel. Både aktive udøvere, trænere og ledere kan komme i betragtning. Denne pris kan også tildeles en person, der periodisk har løftet foreningsarbejdet, og derfor nødvendigvis ikke kontinuerligt er del af organisationen. Kultur- & Fritidsafdelingen og politiske udvalg kan på lige fod med foreninger indstille til denne pris.