Fælles Natur pulje

Lokalråd, borgergrupper, foreninger mv kan søge støtte til projekter, der gavner friluftsliv og/eller natur
Mand med kikkert på en bro

Vores Fælles Natur

Hedensted Kommune har igen i 2021 afsat et beløb til Vores Fælles Natur.

Lokalråd, borgergrupper, foreninger med videre kan søge støtte til gennemførelse af projekter, der

  • Giver adgang til at færdes eller opholde sig i naturen
  • Er til glæde for friluftslivet
  • Løfter kvaliteten af eksisterende naturtiltag
  • Har fokus på at øge biodiversiteten

Puljen er på 500.000 kr., og der lægges i vurderingen og prioriteringen af projekterne vægt på, at projektet er til glæde for en større gruppe af borgere, samt at man i fællesskab selv bidrager til realiseringen af projektet ved eksempelvis frivillig arbejdskraft.

Det forudsættes i tildelingen, at det ansøgte projekt kan gennemføres i 2021. 

Se folder Fælles Natur
Ansøgningsskema Fælles Natur
Oplysningspligt

Kortfattet ansøgning med beskrivelse af projekt og formål, forventede udgifter samt fællesskabets indsats sendes til vandognatur@hedensted.dk senest den 6. april 2021.