Fælles Natur pulje

Lokalråd, borgergrupper, foreninger mv kan søge støtte til projekter, der gavner friluftsliv og/eller natur

Vores Fælles Natur

Hedensted Kommune har igen i 2020 afsat et beløb til Vores Fælles Natur.

Lokalråd, borgergrupper, foreninger med videre kan søge støtte til gennemførelse af projekter, der

  • Giver adgang til at færdes eller opholde sig i naturen
  • Er til glæde for friluftslivet
  • Løfter kvaliteten af eksisterende naturtiltag

Puljen er på 500.000 kr., og der lægges i vurderingen og prioriteringen af projekterne vægt på, at projektet er til glæde for en større gruppe af borgere, samt at man i fællesskab selv bidrager til realiseringen af projektet ved eksempelvis frivillig arbejdskraft.

Se folder Fælles Natur
Ansøgningsskema Fælles Natur
Oplysningspligt

Kortfattet ansøgning med beskrivelse af projekt og formål, forventede udgifter samt fællesskabets indsats sendes til vandognatur@hedensted.dk senest den 14. april 2020.