Støtte til nødvendige merudgifter til voksne

Hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen kan du som udgangspunkt modtage støtte til nødvendige merudgifter, der er en følge af dit handicap. Hvis du er tilkendt førtidspension før 01.01.2003 kan du ikke modtage støtte til merudgifter, med mindre du modtager kontant tilskud efter servicelovens § 95 eller borgerstyret personlig assistance efter § 96.

Hvad er nødvendige merudgifter?

Nødvendige merudgifter er de ekstra udgifter, der opstår som følge af dit handicap, og som du ikke kan få dækket efter andre love.
Det kan f.eks. være merudgifter til medicin, kørsel til og fra uddannelse eller arbejde, kørsel til behandling og i fritid, kurser, håndsrækninger, ekstra vask.

Hvordan søger jeg om støtte til nødvendige merudgifter?

  • Kontakt Voksenhandicaps Voksengruppe i Uldum.
  • I en samtale med dig vil Voksenhandicaps socialrådgiver vurdere, om du kan få støtte til nødvendige merudgifter.
  • For at behandle din ansøgning vil der også blive indhentet oplysninger ved f.eks. din læge eller sygehus.
  • Samtalen vil foregå hjemme hos dig eller hos Handicapafdelingen i Uldum.

Kan jeg få støtte til nødvendige merudgifter?

Herunder kan du læse mere om reglerne om støtte til nødvendige merudgifter for voksne - servicelovens § 100. Klik på de enkelte overskrifter for uddybende information.

Hvem kan søge om tilskud til merudgifter?

Hvilke udgifter kan være nødvendige merudgifter?

Ansøg om tilskud til merudgifter

Hvor meget kan jeg få i tilskud til merudgifter?

Hvor længe kan jeg få støtte til merudgifter?

Husk at søge først

Hvis du vil klage