Ledsagelse til voksne

Voksenhandicap tilbyder ledsagelse til voksne under folkepensionsalderen 15 timer om måneden, hvis du ikke kan færdes udenfor hjemmet alene på grund af dit handicap.

Hvad er en ledsagerordning?

Du kan bevilges op til 15 timer om måneden til ledsagelse til aktiviteter, som du selv bestemmer. Det kan f.eks. være ledsagelse til indkøb samt deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter.

Ordningen omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, du får brug for hjælp til under ledsagelsen, f.eks. hjælp med at tage overtøj af, hjælp til toiletbesøg og hjælp med kørestol og andre ganghjælpemidler.

Kan jeg få en ledsagerordning?

Herunder kan du læse mere om reglerne for kunne få en ledsagerordning. Klik på de enkelte overskrifter for uddybende information.
Du kan ikke modtage ledsagelse hvis du har en sindslidelse eller hvis dit behov for ledsagelse skyldes sociale årsager.

Hvordan søger jeg om en ledsagerordning?

Du skal kontakte velfærdsrådgivningen, som vil sørge for, at der er en socialrådgiver, der kontakter dig. Socialrådgiveren vurderer i en samtale med dig, om du kan få en ledsagerordning. Hvis du ønsker det, kan samtalen foregå hjemme hos dig.

Du kan selv bestemme, hvem der skal være din ledsager. Kommunen skal godkende den du udpeger. Normalt kan du ikke ansætte din ægtefælle eller andre, du har tæt tilknytning til.

Hvis du ikke selv kender en, der kan ledsage dig, kan Specialvejledningen hjælpe dig med  at finde en ledsager. Socialrådgiveren sørger for at formidle kontakten til Specialvejledningen.