BPA-ordning

Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) er til dig, der på grund af dit handicap har et omfattende behov for hjælp til pleje, overvågning, ledsagelse med mere.

Hvad er en BPA-ordning?

BPA efter § 96 i serviceloven er en slags "pakkeløsning"

Ved BPA modtager du det meste af din hjælp efter § 96 i Serviceloven. Hvis du ikke er berettiget til hjælp efter denne bestemmelse, skal din hjælp ydes efter "et puslespil" af flere bestemmelser.

Når du har en hjælpeordning efter § 96, ansætter du selv dine hjælpere og anviser, hvordan de skal hjælpe dig og med hvad. Dine hjælpere kan hjælpe dig i hjemmet, og udenfor hjemmets fire vægge, når du har brug for at blive ledsaget og andre former for praktisk hjælp.

BPA efter § 95 - brik i puslespillet.

Det er aktuelt, hvis du ikke har så omfattende hjælpebehov, som er en betingelse for at få BPA efter § 96, men alligevel har brug for meget støtte i hjemmet ( mere end 20 timer pr. uge ). Efter § 95, kan du kun få støtte i hjemmet.

Hvem skal du kontakte?

BPA efter § 96

Du skal kontakte Velfærdsrådgivningen i Social Omsorg for rådgivning og ansøgning om BPA-ordning efter § 96 i serviceloven.

BPA efter § 95

Du skal kontakte Velfærdsrådgivningen i Social Omsorg for rådgivning og ansøgning om BPA-ordning efter § 95 i serviceloven.

Error parsing XSLT file: \xslt\AsideContent.xslt