Beskyttet beskæftigelse til handicappede

Er du under 65 år og har et handicap, som betyder at revalidering, fleksjob eller job med løntilskud ikke er en mulighed, kan du få tilbud om beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103.

Hvad er beskyttet beskæftigelse?

  • Beskyttet beskæftigelse er et beskyttet arbejdsforløb, der er særlig tilrettelagt. 
  • Voksenhandicap skal tilbyde dig beskyttet beskæftigelse, hvis du har begrænsninger i din arbejdsevne, og hvis du ikke er i stand til at få eller fastholde et arbejde på normale vilkår.
  • Tilbuddet er ofte til dig, der modtager førtidspension.
  • Arbejdet kan f.eks. bestå af montage og pakkeopgaver, pedelarbejde, rengøring eller som hjælper i en kantine.
  • Arbejdet kan foregå på et beskyttet værksted eller ude hos en privat arbejdsgiver.
  • Du får som udgangspunkt løn efter indsats.
  • Du skal selv afholde udgiften til daglig befordring til og fra dit arbejde inden for en afstand af 10 kilometer. Nødvendige udgifter til kørsel derudover bliver betalt af Handicapafdelingen.
  • Bevilges efter servicelovens § 103. 

Hvilke tilbud findes der?

I Cafe Drop In, som er en del af Støttecentret i Hornsyld, kan Voksenhandicap tilbyde dig beskyttet beskæftigelse.

Lige nu er der 2 ansatte.
Arbejdsopgaverne og timetallet tilpasses til dig. Opgaverne består
for det meste af rengøring, en smule havearbejde, indkøb og madlavning,
borddækning og afrydning/opvask efter måltiderne.
Voksenhandicap kan også hjælpe dig med at finde et job hos en privat virksomhed. Vi kan f.eks. finde jobbet i samarbejde med Extern Beskyttet Beskæftigelse i Horsens.
Voksenhandicap samarbejder også med de beskyttede værksteder Ellehøj i Vejle og Horshøj i Horsens.

Hvordan og hvor skal du søge?

Du skal kontakte velfærdsrådgivningen. En socialrådgiver vil sammen med dig vurdere, om du er berettiget til beskyttet beskæftigelse, og hvilket tilbud der vil tilgodese dit behov.
Det sker i en samtale med dig, som kan foregår hjemme hos dig eller i Voksenhandicap.

Kontakt

Velfærdsrådgivningen

Tlf.: 79755000

Digital Post