Aktivitet - og samværstilbud

Hedensted Kommune har aktivitetstilbud til borgere med handicap på Aktivitets- og beskæftigelsescenter Fønix i Hornsyld.

Målgruppe

Fønix er et kommunalt tilbud til borgere mellem 18 og 65 med varige nedsatte fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Denne målgruppe svarer fra delvist selvhjulpen til fuldt kompenserende pleje og pædagogisk og socialt samvær herunder bevægelse for den enkelte borger.

Aktivitetstilbuddet i Fønix tilbydes efter SEL § 104 ”Aktivitets- og samværstilbud".

Fysiske rammer

Fønix er en bygning består af en række værksteder, fællesrum og mindre rum, så vi kan lave aktiviteter med både større og mindre grupper. Vi har også vores egen Café, hvor borgerne nyder deres frokost.