Værestedet Tørring

- et åbent aktivitets- og samværstilbud for dig med psykisk sygdom.
Værestedet Tørring

Værestedet er et fristed, hvor der ikke foregår visitation, behandling eller registrering.
Vi har fokus på socialt samvær og fællesskab i en hyggelig atmosfære.
Du tager aktivt del i det at få stedet til at fungere – ”Alle kan noget, og sammen løfter vi”.

Du er velkommen til at deltage i husmødet, hvor du er med til at planlægge aktiviteter og udfærdige aktivitetskalender for den kommende måned.

Der er mulighed for at arbejde i træværksted.

  • Tirsdag: Vi spiser varm mad sammen.
  • Torsdag/Fredag: Kaffe/te og brød.

 Vi rejser hvert år med fokus på fælles oplevelser.

De faste årlige traditioner er:
Fødselsdage, julefrokost, påskefrokost og høstfest.

Du betaler selv udgifter til kaffe, mad, kørsel, aktiviteter og ferieture/rejser.