Værestedet Juelsminde

Er et åbent tilbud for dig med psykisk sygdom, hvor der er fokus på socialt samvær og fællesskab i en hyggelig atmosfære. Det er et fristed, hvor der ikke foregår visitation, behandling eller registrering.

Du er velkommen til at deltage i det månedlige husmøde, hvor der planlægges og udfærdiges aktivitetskalender for to måneder ad gangen.

  • Hver mandag aftenspisning – Værestedet åbner kl. 16, hvor vi laver mad sammen
  • Hver anden onsdag i ulige uger er der dart
  • Hver anden onsdag i lige uger mødes læsegruppen
  • Tirsdag, onsdag og torsdag gåture kl. 14.

De faste årlige traditioner er:  Julefrokost, påskefrokost, pårørendearrangementer, høstfest og ferieture.

Du betaler selv for mad, kaffe, kørsel, aktiviteter og ferieture/rejser.