Værestedet Juelsminde

- et åbent aktivitets- og samværstilbud for dig med psykisk sygdom.

Værestedet er et fristed, hvor der ikke foregår visitation, behandling eller registrering.
Vi har fokus på socialt samvær og fællesskab i en hyggelig atmosfære. 

Du er velkommen til at deltage i det månedlige husmøde, hvor der planlægges og udfærdiges aktivitetskalender for to måneder ad gangen.

  • Hver mandag aftenspisning – Værestedet åbner kl. 16, hvor vi laver mad sammen
  • Tirsdag og torsdag gåture kl. 14.

De faste årlige traditioner er:  Julefrokost, påskefrokost, pårørendearrangementer, høstfest og ferieture.

Du betaler selv for mad, kaffe, kørsel, aktiviteter og ferieture/rejser.