Værestedet Juelsminde

Er et åbent tilbud for dig med psykisk sygdom, hvor der er fokus på socialt samvær og fællesskab i en hyggelig atmosfære. Det er et fristed, hvor der ikke foregår visitation, behandling eller registrering.

Du er velkommen til at deltage i husmødet en gang om måneden, hvor du er med til at planlægge aktiviteter og udfærdige aktivitetskalender for 2 måneder ad gangen.

Vi har en butik med salg af egne hånddyppede lys, brugsartikler og keramik og et kreativt værksted, hvor der laves smykker og perler, samt strikkes og syes.

De faste årlige traditioner er:
Julefrokost, påskefrokost, høstfest, ferieture og pårørendearrangementer.  Der ud over ser vi, hvad der er af aktiviteter i lokalsamfundet og hvad der i øvrigt byder sig af naturlige anledninger.

Du betaler selv udgifter til kaffe, mad, kørsel, aktiviteter og ferieture/rejser.